onestopservice.ditp.go.th

บริการ - Services

หน่วยงานที่ให้บริการ ณ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ พิมพ์สนทนาผ่านระบบ Live Chat และ ฝากคำถามถึงผู้เชี่ยวชาญ (Expertise)

กรมการค้าต่างประเทศ

ออกใบอนุญาต From C/O,A,ATIGA D,GSTP, E,JTEPA,AJ,AK,AI,AANZ,FTA AUS,FTA INDIA,IP,IC,CO MEX,CO ไก่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จดทะเบียนจัดตั้ง, เพิ่มทุน, เปลี่ยนแปลง หจก และบริษัท, คัดหนังสือรับรอง

กรมศุลกากร

ให้คำปรึกษาด้านพิกัดศุลกากร, อัตราศุลกากร

หอการค้าไทย

ออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) และรับรองเอกสารทั่วไปทางการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย

ออกใบรับรองสินค้าฮาลาลให้กับสินค้าที่ส่งไปยังกลุ่มประเทศผู้นับถือศาสนาอิสลาม

ขั้นตอนการส่งออกรายสินค้า


      
คำที่ค้นหาบ่อย :
          

ข่าวประชาสัมพันธ์ - NEWS

wrapkit
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ จับมือพันธมิตร ติดปีกโชวห่วยไทย (Total Solutions : โชวห่วย)

โดย : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:14 น.


wrapkit
เตือน!!! นิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 นำส่งงบการเงิน

โดย : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:26 น.


wrapkit
ขอเชิญอบรม "ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 6/2562"

โดย : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:55 น.


wrapkit
(412) 250-9400

โดย : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:02 น.


wrapkit
ประกาศรายชื่อธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการคัดเลือก

โดย : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:33 น.


wrapkit
873-397-8383

โดย : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:33 น.


wrapkit
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา Open Innovation X Design Thinking

โดย : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 16:39 น.wrapkit
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562

โดย : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:04 น.


wrapkit
Bizonia

โดย : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:29 น.TEST รวมข่าว กรมปศุสัตว์

โดย : (502) 234-4256 วันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 15:33 น.


TEST ข่าวกรมการค้าภายใน

โดย : (856) 712-7847 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:16 น.


647-961-9006

โดย : กรมศุลกากร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:17 น.


7204286613

โดย : กรมวิชาการเกษตร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:17 น.


TEST ข่าวกรมประมง

โดย : 862-400-1336 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:18 น.


ungeneric

โดย : 4094896295 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:18 น.


2266461553

โดย : (939) 267-1674 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:18 น.


904-235-2449

โดย : 508-653-1411 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:19 น.


(707) 391-9829

โดย : 9548230113 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:19 น.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง - LINK

เกี่ยวกับศูนย์ฯ


ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC)  22/77 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2512-0123
โทรสาร : 0-2512-3055
อีเมล : onestop@ditp.go.th

ลิงค์เกี่ยวข้อง


บริการข้อมูล / คำปรึกษา
o DIPT Touch

สมัครกิจกรรมกรม
o DIPT Drive

กิจกรรมส่งเสริมการค้า
o SMEs Pro-Active
o Thaitradefair

ข้อมูลสินค้าและตลาด

8022798187
o Wonder of Thai Herbs

ค้าขายออนไลน์
o Thaitrade.com

อบรม/สัมนา
o NEA

รับเรื่องร้องเรียน

(209) 224-5133


ตราสินค้า
o TTM
o PM Award
o DEmark

ติดตามความเคลื่อนไหว


default
เปิดตัว BIG DATA พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (26/7/2018)

Copyright @2019 onestopservice.ditp.go.th All Rights Reserved.
           
8225743758